Finished: Pouch made from Animal Hairs

The finished pouch Paraguayan Pride. It was a pleasure working on it. I did so in Brazil, Paraguay and Bolivia. I finished it in Argentina and always worked on it in stealthy camp spots. That's why it is a bit dirty. But I think that only ads to the artwork of a contemporary nomad. The … Continue reading Finished: Pouch made from Animal Hairs

Do I need to change things?

De webshop verkoopt nog niet. Misschien heeft het tijd nodig? Een publiek ook. Of misschien moet ik veel meer online en Wi-Fi optimaal benutten om dit aan de man te brengen? Liever ben ik daar niet mee bezig. Maar misschien zijn de ontwerpen nog niet helemaal bruikbaar, afgezien van een of twee. Dit ontwerp is er … Continue reading Do I need to change things?