Patchwork & Ethnic fabric

Two design I am working on at the moment. I made designs first, and guess what… that didn’t work. Apparently, designs are gradually born under my hands, and not on paper.

Ik werk aan twee ontwerpen en vooraf heb ik een ontwerp gemaakt. En wat denk je? Dat werkte niet. Blijkbaar worden ontwerpen gaandeweg geboren onder mijn handen, en niet op papier.

Patches of original ikat from Myanmar, light cotton from India and a silk/hemp cotton mix from Nepal are sewn to hemp cotton from Nepal. I use a simple technique of topstitching. This technique is seen in many countries on all kind of textiles. Bedspreads are a favorite, but I am making a tablet sleeve, much smaller.

Stukjes origineel ikat uit Myanmar, lichte katoen uit India en een zijde/hennep katoen mix uit Nepal zijn aan elkaar genaaid tegen stevige hennep/katoen uit Nepal. Dit is bewerkt met een simpele doorstiktechniek die je vaak ziet op allerlei gebruiksvoorwerpen van textiel. Beddenspreien bijvoorbeeld, maar ik maak een tablet sleeve, veel kleiner.

This beautiful fabric I bought in Myanmar. It’s a very long stretch of handmade coarse cotton fabric, enhanced with bleach technique, embroidery and machine work. It is quite detailed and many, many hours of work went into this artful work. I decided to use it to make a make-up bag (what ever you use as make-up ; )

Dit prachtige stuk textiel kocht ik in Myanmar. Het is een heel lang stuk van handbewerkte, grove katoen opgelicht met chloor techniek, borduurwerk en machinaal naaiwerk. Het is behoorlijk gedetaileerd waarin vele, vele uren aan werk in zitten. Ik heb besloten een stuk af te knippen en er een make-up tasje van te maken (wat je dan ook onder make-up verstaat ; )

2 thoughts on “Patchwork & Ethnic fabric

Don't just stop here, I appreciate your thoughts too : )

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.